pinnacle-studio > Redigera > 3-punktsredigering och 4-punktsredigering
3-punktsredigering och 4-punktsredigering
Du kan använda läget 3-4-punktsredigering i Pinnacle Studio för att trimma och lägga till källklipp i en sekvens i tidslinjen. 3-punktsredigering-och-4-punktsredigering är ett snabbt och exakt sätt att lägga till klipp. Du kan använda läget 3-4-punktsredigering i alla projekt, men det fungerar speciellt bra i projekt där du vill justera klipp exakt, till exempel när du matchar illustrerande klipp med en berättarröst eller matchar klippen med specifika delar i ett ljudspår.
”Punkter” refererar till markörerna för ”ingångspunkt” (Ingångsmärke) och ”utgångspunkt” (Utgångsmärke) som du lägger till källklippet och tidslinjen. I de flesta fall kommer du antagligen att använda 3-punktsredigering, eftersom det låter dig redigera med precision utan att du behöver justera klippens hastighet. I de flesta fall ger 4-punktsredigering en justering av klippets hastighet, så att det exakt passar in under en angiven tid på tidslinjen.
Hur fungerar det?
I tidslinjen kan du ange var du vill lägga in ett källklipp genom att lägga till en ingångsmarkör (där klippet ska börja), en utgångsmarkör (där klippet ska sluta) eller bådadera. Samma gäller för ditt källklipp. Du kan lägga till en ingångsmarkör, en utgångsmarkör eller bådadera. Källklippet trimmas enligt dessa markörer när du lägger till det på tidslinjen, och eventuellt underliggande innehåll i tidslinjen skrivs över (icke-destruktivt: originalfilerna är skyddade). Om du väljer att ange alla 4 punkter matchar i de flesta fall den varaktighet som angetts i tidslinjen inte varaktigheten på det trimmade klippet. Det betyder att du måste ändra hastigheten på klippet så att det fyller ut den tid som angetts i tidslinjen, eller välja vilka 3 punkter som är prioriterade och låta klippet köras med ursprunglig hastighet.
Exempel på en 3-punktsredigering
Om du vill matcha en berättarröst som beskriver en björn med ett videoklipp av björnen kan du ange ingångs- och utgångsmarkeringar för berättarrösten i tidslinjen, och sedan utvärdera källklippet med björnen. Ange antingen en ingångsmarkör eller en utgångsmarkör, beroende på vad du föredrar och på den övergripande påverkan. Om du använder en ingångsmarkör justeras källans och tidslinjens ingångsmarkörer automatiskt när du drar klippet från Biblioteket till tidslinjen, och källklippet trimmas till den utgångsmarkör som angetts i tidslinjen.
Alternativ för Anpassa klipp
När du lägger till klipp i tidslinjen i läget 3-4-punktsredigering visas fönstret Anpassa klipp. I fönstret finns olika alternativ för exakt hur klippet ska samverka med innehållet i tidslinjen. Vilka alternativ som visas beror på vilka punkter som angetts och klippets längd relativt längden på utrymmet i tidslinjen.
I det här exemplet ger fönstret Anpassa klipp två alternativ: Trimma källklipp, vilket innebär att en mjuk markör används (grå markör) som trimmarkör på tidslinjen för källklippet, eftersom den representerar slutet på aktuellt spår. Skriv över tidslinjen, som betyder att de två punkter som angetts för källklippet hålls oförändrade och att källklippet kommer att sträcka sig bortom slutet på det klipp som för närvarande finns på tidslinjen.
Obs! När du trimmar klipp i Biblioteket sparas trimmarkörerna tillsammans med klippet. Du kan använda det trimmade klippet i nästa projekt, eller när som helst rensa och återställa markörerna.
Tips: Läget 3-4-punktsredigering skriver alltid över eventuellt underliggande innehåll för att skydda synkronisering av spår i projekt med flera spår. Om du vill infoga klipp istället för att skriva över väljer du Infoga-läge i listan med redigeringslägen.
* Lägga till klipp med 3-punktsredigering
1 I tidslinjen klickar du på knappen 3-4-punktsredigering i listan med redigeringslägen.
Knappen för 3-4-punktsredigering finns i listan till höger i tidslinjens verktygsfält.
2 När du har ett eller flera klipp på tidslinjen drar du indikatorn till den position där du vill ha den och gör sedan något av följande:
Om du vill ange en ingångspunkt klickar du på knappen Ingångsmärke i verktygsfältet på tidslinjen. Du kan också trycka på I.
Om du vill ange en utgångspunkt klickar du på knappen Utgångsmärke i verktygsfältet på tidslinjen. Du kan också trycka på O.
Opmerking: Du rensar en markering genom att klicka på motsvarande knapp igen. Du kan rensa båda markeringarna genom att klicka på knappen Rensa ingångsmärke/utgångsmärke .
3 Om du anger två punkter på tidslinjen upprepar du steg 2.
4 I Biblioteket markerar du det källklipp du vill använda, och i panelen Spelaren ser du till att vyn Källa visas (klicka på fliken Källa).
5 Använd kontrollerna under förhandsgranskningen för att dra indikatorn till den position där du vill ha den och gör sedan något av följande:
Om du vill ange en ingångspunkt klickar du på knappen Ingångsmärke eller trycker på I.
Om du vill ange en utgångspunkt klickar du på knappen Utgångsmärke eller trycker på O.
6 Om du anger två punkter för din källa upprepar du steg 2, men det totala antalet punkter för tidslinjen plus källan ska vara 3.
7 I tidslinjen markerar du det spår där du vill lägga till källklippet, och gör sedan något av följande:
Klicka på knappen Behåll hastighet under förhandsgranskningen.
Dra källklippet från Biblioteket till spåret.
8 När fönstret Anpassa klipp visas väljer du det alternativ du vill använda.
Klippet läggs till i tidslinjen enligt de punkter du angett.
* Lägga till klipp med 4-punktsredigering
1 I tidslinjen klickar du på knappen 3-4-punktsredigering i listan med redigeringslägen.
2 När du har ett eller flera klipp på tidslinjen drar du indikatorn till den ingångsposition du vill använda och klickar sedan på knappen Ingångsmärke i tidslinjens verktygsfält.
3 I tidslinjen drar du indikatorn till den utgångsposition du vill använda och klickar sedan på knappen Utgångsmärke i tidslinjens verktygsfält.
4 I Biblioteket markerar du det källklipp du vill använda, och i panelen Spelaren ser du till att vyn Källa visas (klicka på fliken Källa).
5 Använd kontrollerna under förhandsgranskningen för att flytta indikatorn till den ingångsposition du vill använda och klicka på knappen Ingångsmärke eller tryck på I.
6 Dra indikatorn till den utgångsposition du vill använda och klicka sedan på knappen Utgångsmärke eller tryck på O.
7 I tidslinjen markerar du det spår där du vill lägga till klippet.
8 Klicka på knappen Anpassa till varaktighet under förhandsgranskningen.
Opmerking: Klippets hastighet justeras så att det passar varaktigheten mellan ingångs- och utgångspunkterna i tidslinjen. Om inte varaktigheten för klippet och varaktigheten i tidslinjen är exakt samma visas en gul streckad linje längst upp i klippet för att ange att originalhastigheten har ändrats. Om ditt klipp innehåller ljud kommer ljudkvaliteten att påverkas, och ljudet får ökad eller minskad hastighet så att det passar med klippets nya varaktighet.
Opmerking: Fönstret Anpassa klipp visas när du lägger till klippet i tidslinjen. Godta standardalternativet om du vill behålla 4-punktsredigeringen. Om du vill åsidosätta en punkt (och i praktiken använda 3-punktsredigering) klickar du på något annat alternativ i fönstret.