pinnacle-studio > Innan du börjar
Innan du börjar
Tack för att du köpt Pinnacle Studio™ 25, en kraftfull och kreativ programvara för videoredigering. Vi hoppas att du blir nöjd med programvaran. Om du inte har använt Pinnacle Studio tidigare rekommenderar vi att di läser detta avsnitt och Använda Pinnacle Studio. Resten av denna heltäckande guide kan användas som referens när du behöver mer information.
 
Obs! Vissa av de funktioner som beskrivs i användarhandboken är inte tillgängliga i alla versioner av Pinnacle Studio. Om du vill ha mer information går du till www.pinnaclesys.com och ser efter i tabellen Compare (Jämför).
 
Det här avsnittet innehåller följande ämnen: