pinnacle-studio > Innan du börjar > Förkortningar och konventioner
Förkortningar och konventioner
Följande konventioner används i den här guiden för att organisera informationen.
Vanliga termer
360: 360 video är en interaktiv typ av video som låter tittaren titta i valfri riktning genom att byta synvinkel under en uppspelning. 360-gradersvideo spelas in på speciella kameror eller på kameror som monterats på stativ som kan ställas i olika riktningar.
4K: En videoupplösning som är cirka 4 000 bildpunkter bred. Den kallas även ultrahög definition eller Ultra HD. Termen används för alla skärmstandarder som är minst 3840 x 1080 bildpunkter.
AVCHD: Ett videodataformat som används i vissa HD- videokameror samt för att skapa DVD-skivor som kan läsas av Blu-ray-spelare.
DV: Termen ”DV” syftar på DV- och Digital8-kameror, videobandspelare (VCR) och kassetter.
HDV: Ett ”högdefinitionsvideoformat” som gör det möjligt att spela in video i bildstorlekarna 1280x720 eller 1440x1080 i MPEG-2-format på DV-media.
1394: ”1394” syftar på OHCI-kompatibla IEEE-1394-, FireWire-, DV- eller i.LINK-gränssnitt, -portar och -kablar.
Analog: Termen ”analog” syftar på 8 mm-, Hi8-, VHS-, SVHS-, VHS-C eller SVHS-C-kameror, videobandspelare och -kassetter samt på Composite/RCA och S-videokablar och -anslutningar.