pinnacle-studio > Titlar > Om titlar
Om titlar
Det finns olika sätt att lägga till titlar i Pinnacle Studio:
Skapa en titel från början
Lägga till en förinställd titel
När du skapar en titel från början kan du spara den som en förinställning.
De flesta gånger som du väljer en förinställd titel kommer du att lägga till den i ditt projekt, och sedan göra de ändringar du vill ha genom att markera titeln på Tidslinjen och ändra text eller andra egenskaper i panelen Titel.
Obs: Om du bestämmer dig för att redigera en titel direkt från Biblioteket öppnas förinställningen i läget Korrigering. En flik skapas i Tidslinjen och visar titeln (aktuellt projekt har också en flik). Vi rekommenderar att du redigerar klart titeln, sparar den (med ett nytt namn) och stänger titelfliken på Tidslinjen innan du fortsätter med huvudprojektet.
Tips för att hitta titlar
Precis som med andra resurser kan du söka efter förinställningar i Biblioteket. Här är några nyckelord du kan använda:
överlagring: Titlar som har transparenta områden genom vilka de underliggande spåren visas.
helskärm: titlar som saknar transparenta områden: de tar upp hela videorutan.
Andra nyckelord du kan söka efter i Biblioteket är ”rullar”, ”kryper”, ”namn” och ”titel”.