pinnacle-studio > Titlar > Öppna Titelpanelen
Öppna Titelpanelen
Det finns flera olika sätt att öppna Titelpanelen. Vad som visas när du öppnar Titelpanelen beror på vad som är markerat (eller inte markerat).
Obs: När du dubbelklickar på en titel i Biblioteket öppnas förinställningen i läget Korrigering. En flik skapas i Tidslinjen och visar titeln (aktuellt projekt har också en flik). Vi rekommenderar att du redigerar klart titeln, sparar den (med ett nytt namn) och stänger titelfliken på Tidslinjen innan du fortsätter med huvudprojektet.
* Öppna Titelpanelen
Gör något av följande:
I panelområdet Bibliotek klickar du på Titel.
På Tidslinjen drar du indikatorn (startmarkören) till den position där du vill lägga till en titel och klickar sedan på knappen Titel i tidslinjens verktygsfält.
På Tidslinjen dubbelklickar du på ett befintligt titelklipp.
I Biblioteket dubbelklickar du på miniatyrbilden för en förinställds titel.
* Stänga läget Korrigering för redigering av titlar i Biblioteket
När du har sparat den redigera titeln från Biblioteket under ett nytt namn går du till Tidslinjen och klickar på stängningsikonen (x) för titeln på fliken.
Om du klickar på ikonen Stäng på den ljusgröna fliken stängs läget Korrigering för titeln.