pinnacle-studio > Montage och mallar > Montagemallars uppbyggnad
Montagemallars uppbyggnad
Som exempel på hur teman fungerar undersöker vi det medföljande temat Modernt 50-tal, som innehåller fem mallar. Inledning, Segue A, Segue B, Segue C, Avslutning.
Alla mallar i detta specifika tema använder samma bakgrundsdesign – ett abstrakt, rullande mönster. Det visas hela tiden förutom under helskärmsvideo. Färgerna på mönstret bestäms genom inställningar i Montageredigeraren för var och en av dessa mallar.
Låt oss titta närmare på en av mallarna. Inledning.
Inledning: En inledningsmall börjar vanligen med någon slags animering, inklusive titlar, och slutar med helskärmsvideo. Vårt exempel Modernt 50-tal följer det mönstret.
Den rullande bakgrundsanimeringen körs igenom merparten av denna sekvens. Inom animeringen visas två anpassningsbara titlar. De representeras i diagrammet nedan av linjer på namnlisten för animering. Båda övergångarna flyter in i och ut ur bilden (mörk linjefärg) med en och halv sekunds paus för stationär visning (ljus linjefärg) däremellan.
Schematisk presentation av mallen Inledning i temat Modernt 50-tal vid dess standardlängd på cirka 14 sekunder.
Precis när den andra övergången lämnar bilden kommer en animerad panel med det rullande videounderklippet. Videon zoomar till helbild vid 11:18 i klippet och förblir så fram till slutet (den vita delen av ”videostrecket” i diagrammet).
Som standard är längden på det här mallklippet 14:00. Det inbäddade videoklippet startar med en fast förskjutning på 7:03 och körs till slutet. Dess längd är alltså 6:27. Om ditt videounderklipp är tillräckligt långt kan du förlänga det övergripande klippet, och utöka den del som utgörs av helskärmsvideo. Denna funktion visas i diagrammet ovan med pilen på slutet av fältet ”Video”.