pinnacle-studio > Titlar > Bakgrundsinställningar
Bakgrundsinställningar
Bakgrunden styrs från området Bakgrundsinställningar.
 
Den förinställda bakgrunden för en titel är helt transparent. Om din titel ligger på ett övre spår i projektets tidslinje kommer all video och alla bilder på spåren nedanför att synas bakom titelns förgrund.
Skapa en solid eller övertonad bakgrund genom att klicka på bakgrundens förhandsgranskningsområde. Detta öppnar en dialogruta för färgval samt en pipett som ger dig möjlighet att plocka en färg inom hela Titelredigerarens fönster.
Du kan välja att ha en övertonad bakgrund genom att välja fliken Övertoning under färgpaletten. Ytterligare övertoningsmarkörer kan anges genom att klicka nedanför övertoningspanelen. Övertoningsmarkörer kan tas bort genom att man drar dem lodrätt ut från panelen.
Använd video eller stillbild som bakgrund genom att dra objektet från avsnittet Video eller Foton i Biblioteket och släppa det i förhandsgranskningen av bakgrunder, som även fungerar som en släppzon.
Gör bakgrunden halvgenomskinlig genom att dra opacitetsreglaget till en punkt mellan helt transparent (längst ut till vänster) och helt ogenomskinligt. Dubbelklickar du på reglaget återvänder det till full opacitet.
Återställ bakgrunden till standardläget (utan bakgrund) genom att klicka på papperskorgen.