pinnacle-studio > Innan du börjar > Knappar, menyer, dialogrutor och fönster
Knappar, menyer, dialogrutor och fönster
Namn på knappar, menyer och liknande gränssnittsobjekt skrivs med fetstil för att särskilja dem från omgivande text.
Välja menykommandon
En pilspets som pekar åt höger (>) visar sökvägen för hierarkiska menykommandon. Exempel:
Välj Fil > Bränn skivbild.
Snabbmenyer
En snabbmeny är en lista med kommandon som visas när du klickar med den högra musknappen på vissa områden i programgränssnittet. Beroende på var du klickar kan en snabbmeny tillhöra antingen ett redigerbart objekt (t.ex. ett klipp på en tidslinje du redigerar), ett fönster eller en zon, exempelvis en kontrollpanel. När de väl öppnats fungerar snabbmenyerna precis som övriga menyer på menyraden.
Snabbmenyerna är tillgängliga i de flesta delar av Pinnacle Studios gränssnitt. Vår dokumentation tar i allmänhet för givet att du vet hur du öppnar och använder dem.
Musklickningar
Det vanligaste är att klicka med vänster musknapp om inte annat anges, och om inte en snabbmeny ska öppnas.
Högerklicka och välj Titelredigerare. (Eller: Välj Titelredigeraren på snabbmenyn.)
Tangenternas namn
Tangentnamn är understrukna och skrivs med inledande versal. Ett plustecken anger en tangentkombination. Exempel:
Tryck på Ctrl+A för att markera alla klipp på tidslinjen.
Se Bilaga D: Tangentbordsgenvägar för en utförlig lista över tillgängliga genvägar.