pinnacle-studio > Redigera > Kameraegenskaper
Kameraegenskaper
Du kan applicera rörelser i kamerastil på dina klipp genom att justera inställningarna i området Kamera på sidan Egenskaper. Inställningarna innefattar:
FOV: Justerar synfältet, som avgör hur nära motivet kameran tycks vara – effekten liknar zoomning. Lägre värden zoomar in för en smalare vy, medan högre värden zoomar ut för en bredare vy.
Dolly zoom: När den aktiverats simulerar den här funktionen en kameraeffekt där kameran flyttas samtidigt som den zoomar, så att ett område är konsekvent (normalt motivet), samtidigt som det omgivande området påverkas av zoomningen.
Snurra: Justerar kameran horisontellt (x-axeln)
Lutning: Justerar kameran vertikalt (y-axeln)
Rotation: Anger kamerarotation
Axel X: Flyttar kameran längs x-axeln
Axel Y: Flyttar kameran längs y-axeln
Axel Z: Flyttar kameran längs z-axeln