Samlingar
Samlingar är, på samma sätt som projektfack, virtuella mappar. Samlingar skapas dock inte automatiskt (med två undantag). Detta betyder att du har full frihet att skapa och ta bort dem av vilken anledning som helst. För Biblioteket är en samling bara en slumpmässig gruppering av tillgångar – ett urval av biblioteksobjekt utan någon sorterande princip. Du kan ha mycket goda skäl att samla vissa filer i en särskild samling, men Biblioteket behöver inte veta varför.
En särskild samling med namnet Senaste import uppdateras automatiskt efter varje importåtgärd för att visa de media som lagts till. Direkt efter avslutad import kan du gå till denna samling och börja arbeta med ditt nya material.
En annan samling som genereras automatiskt är Senaste Smart- projekt, som lagrar medieurvalet för din senaste SmartMovie-produktion.
Hierarkiskt ordnade samlingar stöds också. De samlingar som placerats högst upp i hierarkin används som underavdelningar i grenen Samlingar.
* Skapa en ny samling
1 Klicka på ikonen i rubrikraden för grenen Samlingar och ange ett namn i det textfält som kommer upp.
2 Slutför processen genom att trycka på Retur.
Tips: Du kan även välja Lägg till samling > Skapa ny samling på snabbmenyn för alla tillgångar.
* Hantera samlingar
1 Högerklicka på en samling och välj ett kommando för att döpa om och radera samlingen eller för att skapa en undersamling med den aktuella samlingen som överordnad ”mapp”.
* Organisera en samling
Dra och släpp en samling i tillgångsträdet med musen. Om du drar en samling blir den en undersamling när du släpper den på en annan samling.
* Visa tillgångar i en samling
Om du klickar på namnet på en samling visas den i bläddraren. När du för muspekaren över tillgångarna i listan kommer de samlingar där respektive tillgång ingår att ”lysa upp” i tillgångsträdet.
* Åtgärder för tillgångar i en samling
Dessa åtgärder kan utföras från snabbmenyn för varje objekt i en samling. Om du vill göra något med en grupp objekt markerar du dem först med musen (Ctrl-klicka och Skift-klicka för att markera flera filer) eller genom att dra upp en ram runt objekten. Högerklicka därefter inom markeringen, så öppnas snabbmenyn.
* Lägga till tillgångar i en samling
Välj en målsamling på undermenyn Lägg till samling för att lägga till de markerade objekten.
Tips: Du kan också dra markeringen till målsamlingen.
* Ta bort objekt från en samling
Klicka på kommandot Radera markerade för att ta bort markerade objekt från samlingen. Som vanligt när det gäller Biblioteket påverkas inte de underliggande medieobjekten. Om en video eller ett annat objekt i en samling i Biblioteket tas bort, så tas det inte bort från andra platser i Biblioteket.