Färghjul
med funktionen Färghjul kan du justera färgtonen i din bild genom att justera skjutreglaget bredvid hjulen Färgskiftning (gäller alla områden i bilden), Högdagrar, Mellantoner och Skuggor. Med hjulen kan du justera färger för specifika exponeringsområden i bilden. Du kan till exempel använda en blå färgton för skuggade områden i videoklippet.
* Justera färgton eller färg för ett klipp med Färghjulet
1 Markera ett klipp i tidslinjen.
2 Öppna panelen Redigeraren och klicka på Färg > Färghjul.
3 Du justerar ljusstyrkan på ett klipp genom att dra skjutreglaget till vänster om hjulen Färgskiftning (hela bilden), Högdagrar, Mellantoner eller Skuggor. Om du drar skjutreglaget uppåt ökas ljusstyrkan för motsvarande områden i markerad videobildruta. Om du drar skjutreglaget nedåt minskas ljusstyrkan.
4 Du justerar färgen genom att dra färgindikatorcirkeln (mitt i färghjulen) för att ange en färg för motsvarande områden. Om du till exempel vill ta bort en blå färgton från mörka områden i ett videoklipp drar du färgindikatorn för hjulet Skuggor mot cirkelns gula sida.