pinnacle-studio > Korrigeringar > Korrigera Biblioteksmedia
Korrigera Biblioteksmedia
Du kan applicera korrigeringar till media i Biblioteket. Den fil som utgör grunden för den korrigerade tillgången ändras inte. Istället lagras korrigeringsparametrarna i bibliotekets databas, och tillämpas på nytt varje gång objektet visas eller används. Du kan korrigera mer på tidslinjen om du vill, men detta påverkar inte själva tillgången i Biblioteket.
* Applicera korrigeringar till Biblioteksmedia
1 I panelen Biblioteket gör du något av följande:
Högerklicka på en medieminiatyr (video, foto eller ljud), och välj Öppna i Korrigeringsredigeraren.
Dubbelklicka på en medieminiatyr
2 Lägg på de ändringar du vill i fönstret Korrigeringar och klicka OK för att återgå till Biblioteket.
Den korrigerade mediafilen kan nu läggas till dina projekt. Alla framtida projekt får fördelen av att det har korrigerats.
* Ta bort korrigeringar från Biblioteksmedia
1 Högerklicka i panelen Biblioteket på en mediaminiatyr som har korrigerats, och välj sedan Återgå till original.