pinnacle-studio > Titlar > Skapa sammansatta titlar med lager
Skapa sammansatta titlar med lager
Du kan skapa komplexa titlar genom att använda lager. Lager kan baseras på text, former, foton eller video. Lager är ett bra sätt att ordna olika element i dina titlar och ge dig flexibilitet att ändra en del utan att andra delar påverkas. Du kan skapa grafik för bildens nedre tredjedel genom att använda lager, och även logotyper och annan grafik som innehåller text.
* Skapa titellager
1 I Titelpanelen klickar du på fliken Text så att du är säker på att sidan Text är aktiv.
2 Överst i listområdet Lager klickar du på någon av följande knappar:
Lägg till textlager : Lägger till ett nytt textlager i listan.
Formverktyg: Välj en vektorform eller välj Lägg till resurser från Biblioteket för att öppna ett fönster där du kan söka och välja media efter kategorierna Projektfack, Video eller Foto. Klicka på knappen Använd när du har valt media för att stänga urvalsfönstret och lägga till lagret i listan.
3 I listan Lager väljer du det lager du vill redigera och anger de inställningar du vill ha i området Inställningar.
4 Ovanför Textinställningar kan du välja något av följande:
Gruppjustering: I förhandsgranskningen i Spelarpanelen markerar du två eller flera lager och väljer ett justeringsalternativ på menyn Gruppjustering.
Grupp: I förhandsgranskningen i Spelarpanelen markerar du två eller flera lager för att skapa en grupp med gemensamma stil- och rörelseegenskaper.
Sortera: Gör att du kan ändra det markerade lagrets staplingsordning.
Radbryt text: Gör att texten radbryts inom textramen istället för att texten dras ut om ramens storlek ändras.
Du kan också markera lager i förhandsgranskningen i Spelarpanelen genom att klicka på ett lager eller genom att högerklicka och välja Markera alla lager på snabbmenyn. Du kan också högerklicka och välja Avmarkera alla lager.
Du kan också högerklicka i förhandsgranskningen i Spelarpanelen för att komma åt kommandona Gruppera och Sortera.
* Redigera titellager
1 I Titelpanelen klickar du på fliken Text så att du är säker på att sidan Text är aktiv.
2 Överst i listområdet Lager markerar du det lager som du vill redigera.
3 Gör något av följande:
I området Inställningar gör du de ändringar du vill ha.
I Spelarpanelen markerar du ett eller flera lager i förhandsgranskningen, högerklickar och väljer något av följande: Klipp ut lager, Kopiera lager, Klistra in lager eller Ta bort lager.