pinnacle-studio > Redigera > Radera klipp
Radera klipp
Du tar bort ett eller flera klipp genom att först markera dem och sedan trycka på Delete. Du kan också klicka på papperskorgsikonen i tidslinjens verktygsfält eller välja Radera på snabbmenyn.
Om borttagningen skapar ett mellanrum som sträcker sig över alla spår kan det täppas igen i smartläget genom att flytta material som ligger till höger om mellanrummet åt vänster. På detta sätt undviker du att av misstag skapa tomma sektioner i din film, medan det försäkrar att synkronisering mellan spår bibehålls.
Om du håller ned Alt-tangenten medan du raderar kommer alla mellanrum som skapas att lämnas kvar.
I infogningsläge täpps även mellanrummen igen i de spår där borttagningen görs, men andra spår påverkas inte. Till höger om borttagningen kommer inte synkroniseringen att bevaras.
Den säkraste metoden för borttagning med hänsyn till synkroniseringen är överskrivning, då klippet helt enkelt tas bort och allt annat lämnas oförändrat.