pinnacle-studio > Skivprojekt > Skivmenyer (äldre fliken Skapa)
Skivmenyer (äldre fliken Skapa)
Den viktigaste funktionen som gör det möjligt att skapa skivor är menyn. Varje skiva kan ha en, några få eller många menyer, som var och en består av en stillbild eller en kort videoloop. Områden inom menyerna kallas knappar, och de kan väljas av tittaren för att aktivera länkar till annat innehåll på skivan.
Vissa knappar ser till att uppspelning startar från särskilda platser, kallade kapitel, i ditt projekts tidslinje. Dessa kapitelknappar markeras ofta med en miniatyrbild eller videoloop som en ledtråd till deras innehåll. Om en returmarkör påträffas under uppspelningen skickas tittaren tillbaka till menyn.
Andra knappar skapar en övergång till en annan meny eller till en annan sida av samma meny. Flersidiga menyer, där varje sida visar flera kapitelknappar tillsammans med automatiskt hanterade navigationsknappar, underlättar produktioner av nästan alla storlekar. Det totala antalet kapitel och returmarkörer i en enda produktion får emellertid inte överstiga 99.
* Menylistan
Till skillnad från tidslinjeklipp är menyerna i din produktion inte bundna till en särskild tidsförskjutning. Istället kommer spelaren att loopa menyn tills användaren har reagerat.
Eftersom menyer i någon mening existerar utanför tiden förser Pinnacle Studio dig med en menylista, ett särskilt område ovanför Diskredigerarens tidslinje för menyerna i ditt projekt. Drar du en meny från Biblioteket till Menylistan gör du den tillgänglig för användning i ditt projekt.
* Utforma menyinteraktivitet
En skivproduktion kan innehålla en enda meny eller många menyer. Varje meny innehåller grafiskt distinkta områden, normalt kallade ”knappar”, som kan aktiveras av tittaren, kanske genom att använda navigeringsknapparna på en DVD-fjärrkontroll.
Skivmenyernas beteende kan ställas in med kontrollerna i Diskredigerarens fönster. Alternativt kan du öppna Kapitelguiden för att skapa och konfigurera en uppsättning knappar automatiskt efter dina inställningar.
Aktivering av en knapp startar antingen din film från en vald punkt, eller flyttar kontrollen till en annan meny med egna knappar. De möjliga målen för menyknappar är:
En plats på tidslinjen: Efter att den aktiverats fortsätter uppspelningen från en vald bildruta. Platsen, och det innehåll du finner där, kallas ”kapitel” i din film.
En annan meny: Knappar kan länkas till alla menyer i menylistan.
En annan sida inom samma meny: Flersidiga menyer innehåller alltid nästa- och föregående-knappar för navigering mellan sidorna.
* Skapa sidor automatiskt
När du lägger till nya kapitellänkar till en flersidig meny, skapas ytterligare sidor automatiskt när de behövs. Dessa dyker upp i Menylistan bredvid dem som redan finns i projektet. En grafisk knutpunkt länkar de sidor som hör till samma meny. För att infoga länkade kapitel använder du antingen knappen Infoga Länk i verktygsfältet, eller Kapitelguiden.
En huvudmeny och dess matchande flersidiga menyer i Bibliotekets spelare.
Nästa och Föregående: Det är de särskilda nästa- och föregående-knapparna som gör att menyn stöder det flersidiga beteendet. För att skapa en flersidig meny från en befintlig huvudmeny lägger du till knappar av båda dessa typer. På samma sätt tas funktionen för flersidiga menyer automatiskt bort om antingen nästa- eller föregående-knappen raderas.
* Flersidiga menyer i Menylistan
Ikonerna för flersidiga menyer kopplas samman genom en särskild grafik i menylistan. Det visar att menyerna är länkade, vilket betyder att du kan navigera från en sida till en annan inom menyn med nästa- och föregående-knapparna.
Dela och sammanfoga: För att koppla bort grannliggande menyer från varandra klickar du på den grafiska kopplingen mellan dem. Grafiken tas bort. Sidorna till vänster om musen stannar med originalmenyn, medan de till höger formar en ny, separat meny (med en ny bakgrundsfärg för dess menyikoner). Klicka på mellanrummet mellan närliggande flersidiga menyer för att omgruppera dem till en enda meny.
Sortera kapitel: Knappen Sortera är ett tidssparande verktyg, främst avsett för flersidiga menyer, som syns med knappen Kapitelguiden till höger om menyns sista sida. När du jobbat med en meny ett tag –med att lägga till, radera och arrangera om kapitel, kanske till och med medan du redigerar själva filmen parallellt – kommer du förmodligen att märka att kapitelknapparna längs sidorna inte längre stämmer överens med tidslinjens ordning. Om du inte av någon anledning vill ha en anpassad ordning, är lösningen ett klick på knappen Sortera.
Sidor från en flersidig meny. Den grafiska kopplingen visar att navigeringen mellan dessa sidor sker genom Nästa- och Föregående-knapparna. Knappen Sortera (överst till höger, under pekaren) arrangerar kapitelknapparna efter tidslinjens sekvenser.