pinnacle-studio > Redigera > Komponenter på fliken Redigera
Komponenter på fliken Redigera
Fliken Redigera har fyra huvudkomponenter:
Panelen Biblioteket innehåller de tillgångar som är tillgängliga för ditt projekt. Mer information om biblioteket finns i Biblioteket.
På panelen Redigeraren kan du komma åt och redigera egenskaper för markerad media eller tillgång.
Tidslinjen, där du kan organisera tillgångarna som klipp i en schematisk representation av din produktion.
Panelen Spelaren, där du kan förhandsgranska tillgångar från Biblioteket innan de läggs till i ditt projekt. Här kan du även se (bildruta för bildruta, om du vill) hur alla delar av produktionen kommer att visas för publiken när du exporterar projektet, vare sig du sparar det som en fil, bränner en skiva eller överför det till en enhet.
Fliken Redigera innehåller panelen Bibliotek/Redigeraren (här visas Redigeraren upptill till vänster), panelen Spelaren (upptill till höger) och Tidslinjen (den nedre panelen).
Tillsammans med Biblioteket, Redigeraren, projektets Tidslinje och Spelaren innehåller fliken Redigeraren ett stort antal verktyg och paneler där du kan skapa och redigera titlar, lägga till effekter och mycket annat.
Redigeringsprocessen börjar ofta med att du drar tillgångar från panelen Bibliotek till tidslinjen. Där kan du redigera direkt från tidslinjen eller högerklicka på en tillgång i tidslinjen för att komma åt ytterligare redigeringsverktyg. Du kan också dubbelklicka på en tillgång för att aktivera panelen Redigeraren eller ett alternativt redigeringsfönster (till exempel Titelredigeraren eller 3D-titelredigeraren).