Redigera formmasker
Du kan redigera en mask för att ändra den yta som täcks av masken. Om masken appliceras på ett videoklipp kan du flytta bildruta för bildruta för att finjustera masken mycket noggrant. Du har två alternativ när du redigerar en mask:
Ändra: Gör att du kan finjustera den aktuella masken. Du kan till exempel justera maskens position eller göra små ändringar för att lägga till eller ta bort områden.
Ersätt: Gör att du kan rita om en mask helt och hållet, men ger dig konturerna av den föregående masken som referens.
* Redigera en formmask från bildruta till bildruta
1 Gör något av följande:
Skapa en formmask.
Opmerking: Om du maskerar en oregelbunden form som är i rörelse rekommenderar vi att du försöker använda verktyget Pensel med Smart kant aktiverat för att skapa masken.
Välj en spårad mask som du vill finjustera.
2 I området med egenskaper för masken kontrollerar du att nyckelrutor är aktiverade för den form du har skapat.
3 Använd uppspelningskontrollerna i förhandsgranskningsområdet Mask för att flytta mellan bildrutorna, och stoppa när du behöver redigera masken så att den täcker ditt målområde.
4 I området med egenskaper för Form gör du något av följande:
Klicka på knappen Ändra. I förhandsgranskningen Mask använder du valfria verktyg för att redigera formen. Du kan använda verktyget Urval för att ändra placering eller storlek på masken eller rotera den. Du kan använda Pensel med eller utan Smart kant om du vill utöka masken eller Raderare om du vill ta bort från masken.
Klicka på knappen Ersätt, gå till förhandsgranskningsområdet Mask och använd verktyget Pensel (tillsammans med Smart kant eller något annat verktyg du föredrar) för att rita om masken (den föregående maskens konturer kvarstår som guide).
Kontur i läget Ersätt (till vänster). Kontur med masköverlägg i läget Ändra (till höger).
5 Klicka på knappen Klar som visas ovanför förhandsgranskningen när du vill använda ändringarna.
Nyckelrutor läggs till för den redigerade maskformen.
6 Upprepa steg 2-5 för alla ytterligare rutor.
Nyckelrutorna till vänster anger varje gång masken har ändrats eller bytts ut för att matcha masken mot ett rörligt motiv.