pinnacle-studio > Exporteraren > Alternativ och inställningar för export
Alternativ och inställningar för export
* Förbereda din film för överföring
Innan din film är helt redo för överföring krävs i regel viss förbehandling. I regel behöver Pinnacle Studio ”rendera” (skapa videobilder i överföringsformatet) alla övergångar, titlar, skivmenyer och videoeffekter som du lagt till på din film. Filer som genererats under renderingsprocessen sparas i mappen för tilläggsfiler, vars plats du kan bestämma i fönstret för programinställningar.
* Skapa mellan-markörer
För överföring till fil har du möjligheten att exportera enbart en utvald del av din film. Ställ in trimningsmarkörerna i Exporteraren i Spelaren för att ange vilken del av filmen du vill exportera.
Ställ in ikonerna för in- och utgångsmärke för att exportera en del av tidslinjen.