pinnacle-studio > Exporteraren > Exportera filmer med transparens till alfakanalsvideo
Exportera filmer med transparens till alfakanalsvideo
Alfakanalsvideo har stöd för transparens, så att du kan spara animerade logotyper, grafik för bildens nedre tredjedel samt andra objekt och animeringar som videofiler som du kan dela och återanvända som överlagringar i andra videoprojekt. Om du till exempel skapar en serie med videofilmer kan du överlagra början på varje video med en animerad titel som identifierar dig eller ditt företag som skapare av serien. Pinnacle Studio använder formatet CineForm MOV för alfakanalsstöd.
Det svarta området representerar det transparenta området i denna alpfakanalsvideo.
* Exportera till en alfakanalsvideo
1 När du har skapat och redigerat ett projekt med transparenta områden i tidslinjen på fliken Redigera klickar du på fliken Exportera.
2 Ange Mål för de exporterade filerna genom att klicka på bläddringsknappen och välja en plats.
3 Ange ett filnamn i rutan Filnamn.
4 Kontrollera att kryssrutan Samma som tidslinjen inte är markerad.
5 I listorna väljer du, från vänster till höger, Format, sedan CIneForm.
6 I listan Förinställning väljer du ett alternativ för MOV. Du kan anpassa inställningarna (inklusive Storlek, Bilder per sekund och Kvalitet) genom att klicka på knappen Redigera förinställning . Du kan sedan klicka på knappen Spara förinställning för att spara dina anpassade inställningar som en ny förinställning.
7 Om du bara vill exportera ett avsnitt av projektet använder du trimkontrollerna (Sätt ingångsmärke och Sätt utgångsmärke) i området med uppspelningskontroller i uppspelningsfönstret.
 
8 Klicka på Påbörja exportering för att exportera projektet.