HSL-justering
HSL ("Hue, Saturation, Lightness", nyans, mättnad och ljusstyrka) är ett kraftfullt färgjusteringsverktyg som gör att du kan justera färgerna i ett klipp interaktivt. På så sätt kan du ändra specifika färger.
Den interaktiva kontrollen (vit markör) i vyn Färgkodning i panelen Spelaren gör att du kan dra i bilden för att justera specifika färger. Färgerna i det ursprungliga klippet visas till vänster.
* Justera färg med HSL-justering
1 Öppna panelen Redigeraren och klicka på Färg > HSL-justering.
2 Klicka på någon av dessa flikar:
Nyans
Mättnad
Ljusstyrka
3 Gör något av följande:
Klicka på verktyget för interaktiv färg . Se till att vyn Färgkodning visas i panelen Spelaren, och dra musen över en färg i det klipp du vill justera. Om du drar åt vänster flyttas respektive skjutreglage åt vänster och tvärtom.
Justera de enskilda skjutreglagen för att ställa in de värden du vill ha.
Opmerking: Du kan återgå till klippets ursprungliga inställningar genom att klicka på Återställ allt. Du kan också återställa ett enskilt skjutreglage genom att dubbelklicka på skjutreglagets etikett.