Markörer
Markörer är visuella referenspunkter som kan anges på tidslinjalen för att markera var en ny scen börjar eller andra särskilda redigeringspunkter.
Markören
Ange och flytta markörer: Placera startmarkören på den plats där du vill ha den. Klicka på markörväxlingsknappen till vänster på verktygsfältet, eller tryck på M. Det går bara att ange en markör per bildruta.
Flytta en markör: Ctrl-klicka och dra åt vänster eller höger.
Radera en markör: Klicka på markören för att flytta startmarkören till den positionen och tryck sedan på M eller klicka på markörväxlingsknappen.
Du kan också radera markörer med hjälp av listan i Markörpanelen, som öppnas när du dubbelklickar på en markör på linjalen, eller klicka på nedåtpilen intill markörväxlingsknappen.
Markörpanelen visar de markörer som har angetts i aktuell media, i stigande ordning, med färgkod, namn och position. De flesta tillgängliga kommandona gäller för den markerade markören. Undantaget är Radera alla markörer, längst ned på panelen.
Om du klickar på en markör i listan blir den markerad för redigering. Startmarkören hoppar samtidigt till markörens position.
Redigera namn: I fältet Namn kan du ange ett speciellt namn för den valda markören, om du vill. Vänster- och högerpilarna bredvid namnet är ett annat sätt att flytta i markörlistan.
Position: Du kan ändra markörens placering direkt här som tidskod.
Markörfärg: Bestäm färg på den valda markören (och markörer som skapas efter den) genom att klicka på färgknapparna.
Papperskorg: Med papperskorgsikonen som finns på varje rad i Markörlistan kan du ta bort enskilda markörer.