pinnacle-studio > Masker och rörelsespårning > Använda en maskpanel för att skapa en 3D-effekt
Använda en maskpanel för att skapa en 3D-effekt
Maskpaneler är 2D-objekt som du kan använda ett foto eller en video på. Objekten kan sedan tilldelas 3D-rörelseegenskaper.
Paneler har endast en grupp, men du kan använda flera former för att skapa din panel. Du kan till exempel slå samman flera former för att skapa en panel som är formad som ett katthuvud eller ett moln. Du kan även använda mediatillgångar för enskilda former, till exempel tre cirklar, med olika media i varje, som snurrar och rör sig oberoende av varandra.
* Skapa en panelmask
1 Gör något av följande:
Markera ett klipp du vill maskera i tidslinjen och klicka på Mask för att visa panelen Mask (delar utrymme med panelerna Bibliotek och Redigeraren). Klicka på Skapa mask för att lägga till ett Maskspår ovanför klippet och automatiskt skapa en mask (gul stapel) som matchar det markerade klippets längd.
Markera ett klipp du vill maskera på tidslinjen och klicka på Mask för att visa panelen Mask. Klicka på Skapa beskärningsmask för att lägga till en mask direkt i klippet.
I tidslinjen högerklickar du på ett spårhuvud som du vill lägga in en mask ovanför och väljer Infoga nytt spår > Maskspår. Håll Ctrl nedtryckt och dra längs maskspåret för att ange maskens längd (gul stapel).
2 I panelen Mask klickar du på Skapa panel.
3 Välj ett av de tillgängliga formverktygen längs den vänstra kanten av förhandsgranskningen Mask och skapa en eller flera former.
4 I panelen Mask justerar du formens egenskaper, inklusive läget Transformera för att avgöra hur formerna interagerar.
5 I panelen Mask klickar du på Tillgång (nästan längst upp i panelen).
6 Klicka på Välj media och gå till det foto eller videoklipp som du vill använda på panelen.
7 I listan Länk väljer du den Grupp eller Form du vill använda media på.
8 Ange de egenskaper du vill ha och upprepa processen för eventuella ytterligare former.
9 I panelen Mask klickar du på 3D (nästan längst upp i panelen).
10 Ange de 3D-egenskaper du vill ha, och använd nyckelrutor för att göra elementet dynamiskt.