pinnacle-studio > Skivprojekt > Menyknappar (äldre fliken Skapa)
Menyknappar (äldre fliken Skapa)
Alla visuella element på din skiva kan användas som knappar som länkar till annat innehåll i din film. Element som märkts som Inte en knapp har å andra sidan inga länkfunktioner.
* Knapptyper
En menyknapps typ är den enda faktor som bestämmer dess beteende. I en väldesignad skivproduktion bör text och utseende stämma överens med det beteendet, men de påverkar det inte. Det finns fem knapptyper tillgängliga.
Normal: Denna typ av knapp låter din text, bild eller form fungera som länk till en kapitelmarkör i skivprojektets tidslinje, eller till en meny i din Menylista.
Miniatyrbild: Denna variant av knappen Normal låter knapparna visa miniatyrbilder från din tidslinje.
Föregående och Nästa: Dessa knapptyper hanterar automatiskt navigationen mellan sidorna i flersidiga menyer i menylistan. Under uppspelningen göms knapparna automatiskt när deras mål inte finns (på de första och sista sidorna av den flersidiga menyn). Eftersom deras beteende inte går att ändra är det inte möjligt att länka dessa knappar till kapitelmarkörer.
Rot: En knapp av denna typ länkar till den första menyn i Menylistan. Dess beteende kan inte ändras.
* Knappar för flersidiga menyer
Om du lägger till både en Nästa- och en Föregående-knapp till en meny kan den fungera som en flersidig meny. Om någon av knapparna saknas kan menyn inte användas i det flersidiga läget.
* Förhandsvalda inställningar för knappar
Klicka på fliken Knappar högst upp i Menyredigeraren för att granska de tillgängliga kategorierna av förinställda menyknappar. Välj en knapp, så visas den i mitten av förhandsgranskningsområdet, där den kan dras till önskad position.
De tre kategorierna motsvarar de knapptyper som beskrivs ovan. Navigationskategorin innehåller alla knappar av typerna Föregående, Nästa och Rot.
Allmänna knappar: Dessa bilder är avsedda att användas med Normal-knappar som kan länkas till alla kapitelmarkörer på din tidslinje.
Navigeringsknappar: Dessa utformningar är avsedda för Nästa-, Föregående-, och Rot-knappar med inbyggd navigering.
Miniatyrbildknappar: Dessa innehåller ett miniatyrbildsområde där ett tidslinjeklipp förhandsgranskas.
* Knappinställningar
Panelen Knappinställningar finns till höger om Menyredigerarens förhandsgranskning.
Panelen Knappinställningar är del av Menyredigeraren.