pinnacle-studio > Skivprojekt > Menyredigering på tidslinjen
Menyredigering på tidslinjen
Att skapa ett projekt för en optisk skiva, som en DVD, i Diskredigeraren i Pinnacle Studio ger dig mängder av möjligheter att lämna ditt kreativa avtryck i produktionen.
Varje aspekt av en skivmeny – det visuella utseendets detaljer, länkarna till knappar på skärmen, den precisa timingen av dess kapitel – kan redigeras i Pinnacle Studio. För den visuella biten kommer du att använda dig av Menyredigeraren, men när det handlar om att länka knappar och timing för kapitel kontrolleras de båda inuti själva Diskredigeraren.
En överblick över Diskredigerarens gränssnitt finns i Skivprojekt.