pinnacle-studio > Skivprojekt > Menymallar (äldre fliken Skapa)
Menymallar (äldre fliken Skapa)
Du kan välja menymallar på panelen Bibliotek (endast på fliken Skapa DVD) genom att välja kategorin Diskmenyer i navigeringsfältet i Biblioteket. Du kan förhandsgranska menyer och andra media i panelen Spelaren och redigera menyfunktionerna.
Nedanför dessa följer tidslinjens verktygsfält med alla kontroller från tidslinjen på fliken Redigera, samt de extra kontroller som behövs för att skapa skivmenyer. Området under tidslinjens verktygsfält delas av tre olika navigeringsverktyg: menylistan, där projektets menyer lagras, Navigatorn och Storyboard.
Du kan endast visa en i taget av Navigatorn, Storyboard och menylistan. Detta område kan även döljas helt. Verktygsväljaren för navigering, som finns nästan längst till vänster i tidslinjens verktygsfält, styr området. Under navigeringsområdet finns tidslinjen för de media som kommer att vara det primära innehållet på din skiva. Alla använder fönstrets hela bredd.