pinnacle-studio > Montage och mallar > Montageredigering
Montageredigering
Det huvudsakliga verktyget för anpassning av ett montageklipp i Studio är Montageredigeraren. Där kan du interagera med alla inställningar som finns i ett montage. Med redigeraren kan du lägga till innehåll från Biblioteket, ändra bakgrunden och redigera text i montaget. Redigeraren kan öppnas via ett montageklipp på tidslinjen för ett projekt genom att dubbelklicka på klippet eller genom att välja Redigera montage på snabbmenyn.
Ett användbart trick gör att du kan lägga till tidslinjeklipp direkt till ett montageklipp via Urklipp. Kopiera valt klipp med hjälp av kommandot Kopiera på klippets snabbmeny eller genom att trycka på Ctrl+C. Högerklicka sedan på montageklippet för att öppna dess snabbmeny. Välj Klistra in i släppzon och välj sedan på den grafiska undermenyn en tillgänglig lucka i montaget som mållucka.