pinnacle-studio > Redigera > Morfövergångar
Morfövergångar
Morfövergångar skapar en kul förvandlingseffekt genom att analysera innehållet i ett klipp och blanda det med innehållet i nästa klipp.
Med Morfövergångsredigeraren kan du ange en riktlinje för varje klipp som bestämmer övergångens fokusområde, till exempel en horisont. Du kan sedan förhandsgranska övergången och justera riktlinjen och övergångens varaktighet. Riktlinjen bestämmer hur övergången appliceras, så du kan experimentera med placeringen tills du får ett resultat du gillar.
Morfövergångar fungerar bäst mellan klipp som har liknande referenspunkter.
* Redigera en morfövergång
1 Lägg till Morfövergången till tidslinjen med den metod du föredrar.
2 I tidslinjen dubbelklickar du på övergången så att dialogrutan Morfövergång öppnas.
3 Klicka på Redigera för att öppna Morfövergångsredigeraren.
4 I områdena Start och Slut drar du för att ange noderna för den riktlinje som ska användas som referenspunkt. Du kan lägga till noder genom att klicka på riktlinjen.
Opmerking: Du ångrar och upprepar åtgärder med knapparna Ångra och Upprepa längst upp i fönstret.
5 I området Förhandsgranska använder du uppspelningskontrollerna för att förhandsgranska övergången.
Opmerking: Du kan dra den vertikala listen på tidslinjen under förhandsgranskningen för att justera övergångens varaktighet.
6 Om du vill kan du justera riktlinjerna för att finjustera omvandlingen.
7 Klicka på OK för att stänga redigeraren.