pinnacle-studio > Redigera > Filmer inuti filmer (nästlade projekt)
Filmer inuti filmer (nästlade projekt)
Alla filmprojekt som du skapar i Pinnacle Studio visas som tillgångar i kategorin Projekt i panelen Bibliotek. Men meningen med bibliotekstillgångar är att de ska vara komponenter i filmer. Vad händer om du försöker dra Filmprojekt A till tidslinjen för Filmprojekt B?
Svaret är enkelt: Som med de flesta typer av tillgångar blir Projekt A ett enskilt klipp på Projekt B:s tidslinje. Avseende redigering på tidslinjen uppför det sig precis som alla dina andra videotillgångar. Du kan trimma, flytta, lägga till effekter och övergångar och så vidare. (Samma sak gäller inte för skivprojekt. Dessa kan inte användas som klipp i andra projekt.)
Det nästlade projektet förblir intakt inuti detta behållarklipp, tillsammans med projektets alla klipp, effekter, titlar och andra komponenter. Om du dubbelklickar på klippet i tidslinjen öppnas projektet i en ny tidslinjeflik. Alla ändringar du gör påverkar endast kopian i behållarklippet, inte originalprojektet.
Längden på behållarklippet på tidslinjen i huvudprojektet är inte bunden till längden på det nästlade klippet på dess egen tidslinje. Du måste trimma behållarklippet manuellt om du vill att längden ska överensstämma med det nästlade klippet.
* Skapa ett nästlat projekt från klipp i tidslinjen
1 Håll Ctrl nedtryckt och markera i tidslinjen de klipp du vill spara som ett nästlat projekt.
2 Högerklicka på ett markerat klipp och välj Gruppera > Spara grupp som projekt.
3 Ange ett namn för projektet.
Gruppen sparas som ett projekt i Biblioteket och visas nu i tidslinjen som ett enda behållarklipp (grå färg).
* Redigera ett nästlat projekt i tidslinjen
1 Gå till tidslinjen och dubbelklicka på ett nästlat projekt (grå färg anger ett nästlat projekt).
2 En ny sida med flikar öppnas i tidslinjen (det nästlade projektets namn visas på fliken).
3 Gör de ändringar du vill i det nästlade projektet.
4 Du återgår till huvudprojektet genom att klicka på motsvarande flik i tidslinjen (huvudprojektets namn visas på fliken).
* Lägga till ett projekt från Biblioteket till aktuellt projekt
1 Öppna huvudprojektet i tidslinjen och dra en projektfil från Biblioteket till tidslinjen.
Projektet läggs automatiskt till i tidslinjen som ett nästlat projekt (grå färg anger ett nästlat projekt).
Tips: Om du vill flytta element mellan ett nästlat projekt och huvudprojektet kan du använda snabbmenyn för att kopiera och klistra in de element du vill flytta.