pinnacle-studio > Montage och mallar > Mina mallar: Spara en film som en mall
Mina mallar: Spara en film som en mall
Du kan spara filmer som mallar och lägga till dem i Bibliotek (Montage och mallar > Mina mallar). När du konverterar ett filmprojekt till en mall väljer du delar av filen som ska ersättas med platshållare. När du sparar en film som en mall låses inte det innehåll som inte är platshållare – alla delar av mallen kan redigeras i underredigeraren. Platshållare gör det bara enklare att identifiera innehåll som senare ska bytas ut.
Obs! Anpassade mallar för delad skärm sparas även i Mina mallar. Information om att använda mallar för delad skärm finns i Välja och fylla en mall för delad skärm.
* Konvertera ett filmprojekt till en mall
1 Filmen som du vill använda som mall ska vara öppen i tidslinjen. Klicka då på Fil-menyn > Spara film som mall.
2 I mallfönstrets övre vänstra panel ska du markera kryssrutorna bredvid de media (videor, ljud och bilder) som du vill ersätta med platshållare.
3 Klicka på Ersätt med platshållare.
Paneler med orange nummer används som platshållare.
4 Gå igenom mallen och klicka på Spara mall när du är klar.
5 Skriv ett filnamn och klicka på Spara för att återgå till programmets huvudfönster.
Mallen sparas i Biblioteket i Montage och mallar > Mina mallar.
* Välja och fylla i en filmmall från Mina mallar
1 Dra en mall från Montage och mallar > Mina mallar-avsnittet i Bibliotek till tidslinjen.
Mallen läggs till ett enda spår.
2 Högerklicka på mallen och välj Öppna i underredigerare.
Mallen expanderas till flera spår (om den ursprungligen var en flerspårsfilm).
3 I Underredigeraren ersätts platshållarna genom att dra innehållet från Biblioteket över platshållarna.
4 Utför övriga redigeringar i Underredigeraren.
5 Klicka OK när du vill återgå till programmets huvudfönster.