pinnacle-studio > Exporteraren > Exportera till skiva eller minneskort
Exportera till skiva eller minneskort
Mer information om att skapa skivor finns i Skivprojekt. Vare sig du har en brännare eller inte, gör Studio det också möjligt att spara en ”skivavbild” – en uppsättning filer som innehåller samma information som skulle lagras på en DVD-skiva – i en mapp på din hårddisk. Avbilden kan senare brännas till skiva eller överföras till ett flashminneskort. Observera att om du aktiverar fliken Skapa DVD Pinnacle Studio läggs sidan Skiva till på fliken Export.
Obs! Att skapa Blu-ray-skivor ingår inte som standard. Du aktiverar det genom att välja Hjälp > Köp Blu-ray.
* SD-kort, minneskort och inbyggd media
AVCHD 2.0-skivstrukturer kan skrivas till flashminneskort som SD-kort eller minneskort, eller t.o.m. till enheter med inbyggt mediestöd (t.ex. videokameror med AVCHD 2.0-stöd).