pinnacle-studio > Exporteraren > Exportera till fil (format eller filtillägg)
Exportera till fil (format eller filtillägg)
Välj det format som passar bäst för de behov och den typ av uppspelningsenhet din publik har.
Den färdiga filens storlek beror både på filens format och vilka komprimeringsparametrar som använts inom formatet. De olika alternativen för komprimering kan ställas in för att skapa små filer, men hårt komprimerade filer får lägre kvalitet.
De detaljerade inställningarna för de flesta format kan justeras genom att välja inställningen Anpassat och klicka på knappen Avancerat. Andra förinställningar laddar inställningar utformade för typiska situationer.
Om du överför till ett stereoskopiskt 3D-projekt, kommer en S3D-meny att visas och erbjuda olika 3D-format, eller möjligheten att exportera ditt projekt i 2D.
Som en bekvämlighet efter att överföringen avslutats erbjuder Exportören genvägar för att öppna Windows Media Player och Quicktime Player. För att granska din överförda fil så snart du skapat den klickar du på den ikon som representerar den spelare du vill använda.
Nedan finns en lista med några av formaten
* 3GP
Pinnacle Studio kan skapa filmer i detta vanliga filformat med antingen MPEG-4- eller H.263-videokomprimering, samt AMR-ljudkomprimering. Formatet är anpassat till de relativt små process- och förvaringsmöjligheter som finns på mobiltelefoner.
Listan över förinställningar för denna filtyp har två skärmstorlekar i varje kodare. Välj Liten, 176 x 144 eller Mycket liten, 128x96.
* Enbart ljud
Ibland står sig en films ljudspår utan bilder. Levande bilder av underhållning samt videoinspelningar av intervjuer och tal är exempel på tillfällen där det kan vara önskvärt med enbart ljud.
Pinnacle Studio låter dig spara ditt soundtrack i wav- (PCM), mp3- eller mp2-format.
Klicka på den förinställning som bäst passar dina behov eller välj Anpassat och klicka sedan på knappen Avancerat för att öppna panelen Avancerade Inställningar.
* Transport Stream (MTS)
Transport Stream (MTS) kan innehålla video i MPEG-2 eller H264/AVC-komprimering. Tillämpningar är till exempel HD-uppspelning på AVCHD-baserade videokameror, AVCHD-skiva eller Blu-ray-skiva.
Klicka på den förinställning som bäst passar dina behov eller välj Anpassat och klicka sedan på knappen Avancerat för att öppna panelen Avancerade Inställningar.
* AVI
Trots att AVI-filformatet för digital video stöds av de flesta program, utförs själva kodningen och avkodningen av video- och ljuddata av ett separat kodekprogram.
Studio är försett med en DV- och en MJPEG-kodek. Om du vill spara din AVI-formaterade film i något annat format, kan du använda någon av de DirectShow-kompatibla kodekar som finns installerade på din dator, så länge samma kodek också är installerad på den dator där du ska spela upp din film.
Klicka på den förinställning som bäst passar dina behov eller välj Anpassat och klicka sedan på knappen Avancerat för att öppna panelen Avancerade Inställningar.
* DivX
Detta filformat, som är baserat på komprimeringstekniken MPEG-4, är populärt att använda för filer som ska spridas på Internet. Det stöds också av ett stort antal DivX-kompatibla drivrutiner, från DVD-spelare till bärbara och handhållna enheter.
Klicka på den förinställning som bäst passar dina behov eller välj Anpassat och klicka sedan på knappen Avancerat för att öppna panelen Avancerade Inställningar.
* DivX Plus HD
Detta filformat, som är baserat på komprimeringstekniken H264, är populärt att använda för HD-videofiler som ska spridas på Internet.
Klicka på den kvalitetsinställning som bäst passar dina behov, eller välj Anpassat och klicka sedan på knappen Avancerat för att öppna panelen Avancerade Inställningar.
* Flash Video
Studio stöder överföring till Flash Video-format (flv), version 7. I stort sett samtliga moderna webbläsare kan spela upp detta populära format, och det används även i hög utsträckning av sociala nätverkssidor och nyhetsportaler.
Klicka på den förinställning som bäst passar dina behov, eller välj Anpassat och klicka sedan på knappen Avancerat för att öppna panelen Avancerade Inställningar.
* Bild
En bildruta av ditt videoprojekt kan överföras till en bild, i JPG-format, TIF-format eller anpassat format. Om du väljer Anpassat använder du knappen Avancerat för att öppna panelen Avancerade Inställningar.
Du kan också välja GIF för att skapa en animerad GIF-fil. Mer information finns i Exportera till animerad GIF.
* Bildsekvens
En sektion av ditt videoprojekt kan överföras till en bildsekvens, en per bildruta. Den video som är markerad måste vara minst en sekund lång. Varje sekund video kommer att skapa mellan 25 och 60 bilder, beroende på bildfrekvensinställningen.
Bilderna kan vara TIF, JPG, TGA, eller BMP i en mängd olika storlekar. Om projektet är i stereoskopisk 3D, kommer du att kunna välja S3D-format för överföring.
* QuickTime-film (MOV)
Detta är QuickTimes filformat. Det är särskilt lämpat för filmer som ska spelas i QuickTime-spelaren.
Förinställningarna har flera olika alternativ för storlek och kodning.
* MPEG
MPEG-1 är det ursprungliga MPEG-filformatet. MPEG-1- videokomprimering används på VideoCD, men i andra sammanhang har den bytts ut mot nyare standarder.
MPEG-2 är efterföljaren till MPEG-1-filformatet. Medan MPEG-1- filformatet stöds av alla datorer med Windows 95 eller senare versioner, kan MPEG-2 och MPEG-4 endast spelas på datorer med passande avkodarprogram installerade. Flera av MPEG-2- förinställningarna stöder HD-uppspelningsenheter (High Definition).
MPEG-4 är ännu en medlem i MPEG-familjen. Den ger liknande bildkvalitet som MPEG-2, men med ännu större komprimering. Den passar särskilt bra för användning på Internet. Två av MPEG-4-förinställningarna (QCIF och QSIF) skapar s.k. "quarter-frame"-video, dimensionerad för mobiltelefoner. Två andra (CIF och SIF) skapar fullskärmsvideo anpassad för handhållna spelare.
Anpassade förvalda inställningar: Alla MPEG-varianter låter dig, genom inställningarna under Anpassat, konfigurera din filmöverföring i detalj genom att klicka på knappen Avancerat för att öppna panelen Avancerade inställningar.
* Real Media
Real Media-filmfiler är anpassade för att spelas upp på Internet. Real Media-filmer kan spelas upp av alla över hela världen, som har RealNetworks RealPlayer-programvaran, som kan laddas ner gratis på www.real.com.
Klicka på knappen Avancerat för att konfigurera din överföring med panelen Avancerade Inställningar.
* Windows Media
Windows Media-formatet är också anpassat för strömmande medieuppspelning på Internet. Filerna kan spelas upp på alla datorer som har Windows Media Player – ett gratisprogram från Microsoft.
Klicka på knappen Avancerat för att konfigurera din överföring med panelen Avancerade Inställningar.