pinnacle-studio > Redigera > Bild-i-bild (PIP, "picture-in-picture")
Bild-i-bild (PIP, "picture-in-picture")
Du kan enkelt skapa en bild-i-bild-effekt (PIP) med media som du har lagt till i tidslinjen. Med PIP kan du spela upp en video på en del av skärmen medan huvudvideon spelas upp i bakgrunden. Du kan också använda PIP med bilder. Du kan justera PIP-media genom att ändra storlek, rotera eller beskära och sedan positionera dem på den plats på bakgrunden där du vill att de ska synas.
* Skala eller beskära ett videoklipp för en bild-i-bild-effekt (PIP)
1 I arbetsytan Redigera kontrollerar du att det klipp du vill använda för PIP har lagts till i tidslinjen i spåret ovanför bakgrundsvideon.
2 Markera klippen och välj ett av följande PIP-alternativ nedanför fönstret med Spelarens förhandsgranskning:
Skalningsläge – här kan du ändra storlek på det markerade klippet genom att dra i de storleksnoder som visas i förhandsgranskningsfönstret. För att rotera klippet drar du i roteringshandtaget (nod som sticker ut ovanför storleksrektangeln).
Beskärningsläge – här kan du beskära det markerade klippet genom att dra i de orange beskärningshandtag som syns i klippets kanter.