pinnacle-studio > Skivprojekt > Förhandsgranskning av skivmenyer (äldre fliken Skapa)
Förhandsgranskning av skivmenyer (äldre fliken Skapa)
Diskredigeraren, liksom Filmredigeraren, innehåller en spelare för förhandsvisning av bibliotekstillgångar och tidslinjeklipp. En allmän introduktion till Spelaren finns i Förhandsgranska redigeringar i Spelaren.
Här beskrivs de särskilda funktionerna i Spelaren när du granskar menyer i Menylistan. När du klickar på en meny i Menylistan övergår Spelaren till Meny-indataläge och förhandsgranskar den markerade menyn. Du kan även växla direkt till det läget när någon meny är markerad genom att klicka på fliken Meny ovanför spelarskärmen i Diskredigeraren.
Specialkontroller visas också längst ned i Diskredigerarens spelare.
Knappen Redigera för menyer: Skivmenyers design och layout skapas eller ändras i Menyredigeraren.
Med Meny vald som spelarens indataläge (överst) tillhandahåller spelaren interaktiva zoner i förhandsgranskningsfönstret för koppling av kapitellänkar. Här visar ”C1” en kapitellänk som har kopplats till knappen Spela upp film. ”?” ovanför knappen Scenurval visar att den inte är kopplad för tillfället.
Kryssrutan Visa länknummer : När du kryssar i denna ruta visas länknumren ovanför varje knapp i menyn i förhandsgranskningen. Länknumren matchar kapitelflaggornas format och färg på tidslinjen.
Knappen Disksimulator : Denna knapp öppnar Disksimulatorn, där du kan förhandsgranska dina projekt med full interaktivitet för att se till att dina menyer beter sig som de förväntas göra.
Knappen Bränn skiva : När du är redo att testa ditt projekt på en fysisk skiva, klickar du på denna knapp (eller Exportera högst upp på skärmen) för att starta Exporteraren. Den kommer att guida dig genom processen för att bränna din film till en optisk skiva.
* Länkindikatorer
Som visas i illustrationen ovan är knapparna markerade med röda frågetecken istället för kapitelnummer när en meny med olänkade kapitelknappar förhandsgranskas. Alla kapitelknappar i dina menyer bör länka till din film, förutom möjligen en oanvänd undergrupp på sista sidan i en flersidig meny.