Projektfack
Projektfack är virtuella mappar för dina tillgångar. De skapas automatiskt vid import, och du kan även skapa dem manuellt för att organisera dina tillgångar efter behov (t.ex. efter projekt).
Som standard märks mapparna efter importdatum, men du kan byta namn på en mapp genom att högerklicka på den, och du kan klicka på knappen Skapa ett nytt projektfack om du vill skapa ett nytt fack.
* Skapa ett projektfack
1 I grenen Projektfack i tillgångsträdet i Biblioteket klickar du på knappen Skapa ett nytt projektfack .
2 Skriv ett namn för projektfacket och klicka på OK.
Projektfacket läggs till längst ned i listan med projektfack.
* Byta namn på ett projektfack
1 I grenen Projektfack i tillgångsträdet i Biblioteket högerklickar du på ett projektfack. Välj Ge nytt namn
Det aktuella namnet visas markerat.
2 Ange ett nytt namn för facket.
* Ta bort ett projektfack
I grenen Projektfack i tillgångsträdet i Biblioteket högerklickar du på ett projektfack. Välj Ta bort projektfack