Registrering
Första gången du kör Installationshanteraren visas ett formulär för att aktivera och registrera din produkt. Registrering möjliggör en enkel produktsupport vid problem som exempelvis förlust av serienumret.