pinnacle-studio > Redigera > Rotera video
Rotera video
Du kan rotera videoklipp som du lagt till på tidslinjen. Du kan rotera ett videoklipp i steg om 90 grader (åt höger eller vänster), eller välja en anpassad rotation.
* Rotera ett videoklipp i steg om 90 grader
1 I tidslinjen högerklickar du på det videoklipp du vill rotera.
2 Välj Rotation på snabbmenyn och välj något av följande alternativ:
Rotera höger: Rotera klippet 90 grader åt höger.
Rotera vänster: Rotera klippet 90 grader åt vänster.
* Rotera ett videoklipp valfritt antal grader
1 I tidslinjen markerar du det videoklipp du vill rotera.
2 Öppna panelen Redigeraren.
3 I listan Egenskaper för klippet skriver du ett värde i rutan Rotation eller drar skjutreglaget till den rotation du vill använda.
Opmerking: Du kan använda nyckelrutor för att ange olika rotationsvärden för klippet.