pinnacle-studio > Titlar > Spara och läsa in titlar
Spara och läsa in titlar
Du kan spara de titlar du skapat och redigerat på din dator. Därifrån kan titlarna exporteras och delas med andra Pinnacle Studio-användare.
* Spara en titel som en förinställning
1 I tidslinjen markerar du den titel du vill spara.
2 I panelområdet Bibliotek klickar du på Titel.
3 I Titelpanelen klickar du på fliken Titel i panelens övre vänstra hörn.
4 Klicka på Spara titel och skriv ett titelnamn.
5 Klicka på Spara.
Som standard sparas titeln som en förinställningstitel i avsnittet Mina titlar i Biblioteket.
* Läsa in en sparad titel
1 I Titelpanelen klickar du på fliken Titel i panelens övre vänstra hörn.
2 Klicka på Läs in titel och gå till den titel du vill använda (.axp-fil).
3 Klicka på Öppna.