pinnacle-studio > Redigera > Sömlösa övergångar (Ultimate)
Sömlösa övergångar (Ultimate)
Kategorin Sömlösa övergångar består av rörelsebaserade animerade effekter som suddar ut övergången från ett klipp till nästa, vilket skapar vad som ibland kallas ett osynligt klipp. Oavsett om rörelsen går uppåt, nedåt eller åt sidan likar resultatet det som kallas en ”whip pan”, pisksnärtspanorering. Vissa övergångar innefattar rotation, och du kan redigera övergångarna för att styra inställningar för zoomning, position, kantmjukhet och rotation. Du kan till exempel zooma in och justera himlen i det första klippet med en himmel med liknande färg i det andra klippet, vilket gör övergången så sömlös som möjligt.
 
Med justeringsrektanglarna för Sömlös övergång (vänster) kan du ange vilka områden som ska överlappa och blandas. Du kan se resultaten i förhandsgranskningsområdet (höger).
* Använda en Sömlös övergång
1 Välj var du vill placera din sömlösa övergång i tidslinjen. Se till att klippen är trimmade till de bildrutor som har innehåll du kan använda för att justera övergången.
2 På fliken Redigera klickar du på navigeringsfältet för panelen Bibliotek och sedan väljer du Övergångar .
3 Gå till kategorin Sömlösa övergångar och klicka på en övergångsminiatyr.
Du kan förhandsgranska övergången i panelen Spelare.
4 Dra övergången till tidslinjen och placera den mellan två klipp, i början av det andra klippet.
5 Du kan förhandsgranska resultatet i panelen Spelare. Du kan sluta här om du är nöjd med resultatet.
6 Om du vill redigera övergången högerklickar du på den i tidslinjen och väljer Övergång > Redigera.
Panelen Redigeraren öppnas med inställningarna för Sömlös övergång. I panelen Spelaren finns ett interaktivt område där du kan justera de två klippen.
7 Du kan göra följande inställningar:
Varaktighet: Ange övergångens övergripande längd.
Övergångstyp > Välj: Växlar mellan olika förinställningar för Sömlös övergång.
Position klipp A/Position klipp B: Gör att du kan använda skjutreglage istället för den interaktiva handikonen för att ange klippens position.
Storlek klipp A/Storlek klipp B: Zoomar in på eller ut från ett specifikt område i klippet genom att justera klippets storlek. På så sätt kan du isolera områden som matchar varandra i klippen.
Kantmjukhet: Justerar hur mjuk kanten är längs klippens övergångslinje.
Rotationsriktning: Om du väljer en förinställning med rotation kan du välja mellan rörelse Medsols och Motsols.
8 Du justerar klippen i det interaktiva området i Sömlös övergång. Placera pekaren över det klipp du vill placera om, och dra klippet när handikonen visas. Placera det område där du vill att övergången ska inträffa inom den gula rektangeln. Gör samma sak för det andra klippet. Se till att klippen överlappar varandra längs de två rektanglarnas övergångslinje.
Förinställningen Uppåt och rotera användes för att justera områdena med himmel. Klipp A är nedtill, och Storlek har ökats för att välja en del av himlen som matchar himlen i Klipp B (upptill).
Opmerking: De gula rektanglarna måste fyllas helt av vardera klippet. Ett tomt område ger skarpa kanter.
9 I panelen spelare klickar du på Spela upp om du vill förhandsgranska övergången.
10 Finjustera kontrollerna tills får ett resultat du är nöjd med.