Stabilisera
I likhet med elektronisk stabilisering i digitala videokameror, minimerar detta verktyg skakningar som orsakas av oavsiktliga kamerarörelser. När denna effekt används avlägsnas bildens ytterområden och bildens centrum förstoras med upp till 20 % för att fylla ut bildformatet.
* Stabilisera rörelse i ett videoklipp
1 Dubbelklicka på videoklippet på Tidslinjen. I panelen Redigeraren väljer du Korrigeringar och sedan Stabilisera.
2 På menyn Välj förinställning väljer du en förinställning.
3 I området Inställningar gör du något av följande:
Ramar
Autozooma bildrutor
Max autozoom
4 Om du vill förhandsgranska dina inställningar klickar du på Rendera och spela upp.