Stöd vid installation
Programmet kräver att ett antal Windows-komponenter, inklusive .NET Framework, finns installerade på din dator. Installationshanteraren kontrollerar automatiskt om komponenterna finns tillgängliga och installerar dem vid behov. Dessa stödinstallationer tar ytterligare tid i anspråk, men den egentliga Pinnacle Studio-installationen återupptas så fort dessa har avslutats, även om datorn måste startas om under tiden.