pinnacle-studio > Montage och mallar > Grunderna i mallar
Grunderna i mallar
Nedan ser du en grundläggande procedur för att välja en mall och fylla i den. Mer information finns i avsnittet för varje typ av mall.
* Använda en mall
1 På fliken Redigera klickar du på navigeringsfältet för panelen Bibliotek och sedan väljer du Montage och mallar .
2 Navigera till den önskade kategorin och klicka sedan i biblioteket på miniatyren för den mall du vill använda.
Du kan förhandsgranska mallen i panelen Spelare.
3 Dra mallen du vill använda till tidslinjen.
4 För att lägga media till mallen ska du göra något av följande:
Montage-mallar (teman) – dubbelklicka på mallen i tidslinjen för att öppna Montageredigeraren.
Mall för delad skärm – högerklicka och välj Öppna i Underredigeraren
Mina mallar – högerklicka och välj Öppna i Underredigeraren
5 Lägg till eller redigera innehåll och klicka OK för att återgå till programmets huvudfönster.