pinnacle-studio > Skivprojekt > Kapitelguiden (äldre fliken Skapa)
Kapitelguiden (äldre fliken Skapa)
När en flersidig skivmeny har dragits från Biblioteket till menylistan visas knappen Kapitelguiden uppe i menyikonens högra hörn. Klicka på denna knapp för att öppna fönstret Kapitelguiden.
* Varför använda Kapitelguiden?
Kapitelguiden erbjuder ett snabbt sätt att skapa kapitel till din film. Kapitelmarkörer kommer att läggas till i Kapitelspåret på Diskredigerarens tidslinje för att visa var varje kapitel börjar. Med alternativet Länka kapitel till menyknappar (se nedan) kommer varje kapitel att representeras av en kapitelknapp på en rad automatiskt genererade menysidor. Dessa sidor länkas ihop i en serie av nästa- och föregående-knappar.
Genom att aktivera kapitelknapparna när menyn visas kan tittaren spela upp filmen från vilken av de tillhandahållna startpunkterna som helst.
Kapitelguiden är perfekt för att sätta upp bildspel och scenvalmenyer. Om du arkiverar video på skivor kan du använda funktionen för att skapa menyer som fungerar som en katalog för dina scener. Serien med skapade menysidor kan vara hur lång som helst. Dess längd beror på hur många kapitel som skapas och hur många kapitelknappar som finns till förfogande i menyns sidutformning.
Dessutom gör Kapitelguiden ingenting som du inte själv skulle kunna göra genom att använda de tillgängliga verktygen för att skapa skivor i Diskredigeraren (och de förblir tillgängliga så att du kan anpassa de genererade menyerna efteråt). Dess syfte är att skynda på din kreativa process genom att ta över så mycket som möjligt av det rutinarbete som skapandet av flersidiga menyer innebär.
* Använda Kapitelguiden
Kontrollerna i Kapitelguiden är ordnade i tre vågräta paneler. När du har konfigurerat kontrollerna som du vill ha dem klickar du på OK. Kapitelguiden arbetar med att skapa nya kapitel till din produktion, kompletta med markörer på tidslinjen och (som standard) en automatiskt genererad uppsättning menysidor med det nödvändiga antalet kapitelknappar.
Placera kapitel i
Detta är Kapitelguidens översta panel. De två alternativen här kan användas separat eller tillsammans.
Optimala positioner: När denna ruta är markerad skapar Kapitelguiden kapitel vid valda intervall längs tidslinjen. Den kommer att anpassa kapitlet till en närliggande klippgräns när det finns en tillgänglig. Den önskade längden på kapitlet anges i sekunder. Startvärdet baseras på din films längd. För att ändra det klickar du antingen direkt på antal och typ eller också drar du vågrätt inom textrutan.
Tidslinjemarkörer: Detta alternativ antar att du har förberett markörer på tidslinjen för att tala om för Kapitelguiden var i din film kapitellänkar ska skapas.
Lägg till på
Den andra panelen i Kapitelguiden innehåller alternativ som styr omfattningen av guidens funktioner.
Hela filmen: Kapitelmarkörer kommer att skapas genomgående i hela filmen.
Urval: Kapitelmarkörer kommer bara att placeras inom intervallet från starten av det första markerade klippet till slutet av det sista.
Alternativ
Den tredje panelen innehåller två alternativ som kan ställas in oberoende av varandra.
Länka kapitel till menyknappar: När det här alternativet är valt kan så många sidor som behövs läggas till i menyn. Alla knappar för de skapade kapitlen får plats. Utan det här alternativet skapas kapitelmarkörerna på tidslinjen i olänkat läge. Inga menysidor skapas.
Om du vill länka en olänkad markör till en menyknapp drar du den till knappen medan du förhandsgranskar menyn i spelaren. Även om du lämnar den olänkad fungerar kapitelmarkören som tillgänglig fortsättningspunkt när åskådaren bläddrar igenom skivan med hoppa-knappen på fjärrkontrollen.
Retur efter varje kapitel: Om du kryssar för detta alternativ kommer en returmarkör att läggas till i slutet av varje kapitel. Markörerna är som standard placerade så att varje kapitel spelar upp till starten av det följande kapitlet innan det återvänder till ursprungsmenyn. För att ändra vilken meny som en returmarkör är länkad till drar du markören till menyns ikon i Menylistan. Kom dock ihåg att returmarkören enbart kommer att vara aktiv när uppspelningen startas från den meny som markören är länkad till.