pinnacle-studio > Skivprojekt > Disksimulator (äldre fliken Skapa)
Disksimulator (äldre fliken Skapa)
Klicka uppspelningsknappen längst ned i spelaren för att förhandsgranska ditt projekt efter att du lagt upp dess menyer. Detta startar Disksimulatorn.
När Diskredigerarens spelare förhandsgranskar en meny i projektets Menylista ställs en knapp (nederst i mitten) till förfogande för att testa ditt projekt i Disksimulatorn.
Förutsatt att projektet har byggts på ett korrekt sätt ska simulatorn öppnas vid huvudmenyn med länkar för Spela film och Välj scen redo för användning.
Använd DVD-skivans navigeringsknappar nederst till höger för att flytta från länk till länk inom förhandsvisningen.
Ta dig tid att kontrollera alla de kapitel- och menylänkar din produktion innehåller. Varje önskad användarinteraktion bör kollas upp: småfel är frustrerande för publiken och dessutom lätta för dig att undvika.
I Disksimulatorn kan du använda en uppsättning kontroller som liknar dem du kan hitta på en DVD-fjärrkontroll. Interaktion med menyer och uppspelning kan finjusteras och testas fullt ut innan du bränner projektet till skiva.
När du är nöjd med projektet kan det exporteras som en filmfil, sparas till en skivbild eller brännas till en skiva. Mer information finns i Exporteraren.