pinnacle-studio > Titlar > Förhandsgranska titlar
Förhandsgranska titlar
Förhandsgranskningen i Spelarpanelen är det huvudsakliga området för förhandsgranskning och redigering av titlar. Här kan du flytta om, ändra storlek på och rotera förgrundslagren i din titel.
När man skall redigera måste man i allmänhet först markera det eller de lager man vill arbeta med. Markerade lager ritas i en ram med åtta kontrollpunkter för storleksändring och ett roteringshandtag höst upp för rotering av urvalet i steg om en grad. De flesta lager kan man ”ta tag” i för att dra till en ny position genom att klicka direkt på kontrollrutan.
Rotera ett formobjekt i förhandsgranskningen. Den lilla punkten högst upp i mitten av kontrollramen är roteringshandtaget för lagret. Rotera ett lager genom att klicka på och dra i roteringshandtaget. När muspekaren är ovanför roteringshandtaget ändras den till en rund pil.
När du arbetar med text- och formlager kan en del av innehållet visas utanför kontrollramen. Detta händer om en av detaljerna inom stilen definieras med en horisontell eller vertikal förskjutning som flyttar detaljen bort från lagrets ursprungliga läge.
* Lageråtgärder som är tillgängliga i förhandsgranskningen
De åtgärder som beskrivs här avser ett enskilt lager, men de kan också utökas för att fungera med flera lager samtidigt.
Markera ett lager i förhandsgranskningen genom att klicka på lagerrektangeln med musen. Då visas lagrets kontrollram, redo för redigering.
Lager reagerar på musklick var som helst inom dess omgivande rektangel (den rektangel som visas med kontrollramen när lagret markeras). Detta betyder att du kanske inte kan arbeta med ett synligt lager, för att det ligger under ett transparent område inom ett annat lagers rektangel. För att kunna redigera med musen i dessa fall måste du först dölja de övre lagren.
Flytta ett icke-textlager genom att klicka någonstans inom dess rektangel och dra det till den nya platsen.
Flytta ett textlager genom att placera musen nära kanten av lagrets kontrollram tills pekaren ändras till en fyrvägspil. Sedan kan du klicka och dra som vanligt. Klickar du inuti ramen, som du normalt skulle göra med ett icke-textlager, aktiveras istället textredigeringsläget.
Ändra storlek på ett lager men behåll proportionerna genom att klicka på en hörnpunkt i kontrollramen och dra utåt eller inåt till önskad storlek.
Ändra storlek och proportionerna på ett lager genom att klicka på och dra i en sidopunkt i kontrollramen. Genom att storleksändra med den mittersta kontrollpunkten på två intilliggande sidor i följd, kan du få fram den storlek och de proportioner du önskar.
Rotera ett lager genom att klicka på och dra i roteringshandtaget. För noggrannare kontroll över roteringen flyttar du muspekaren bort från rotationscentrum medan du drar. Det extra avståndet gör det möjligt att definiera mindre vinklar mellan ett musläge och nästa.
Ändra stapelordningen för ett lager genom att högerklicka på lagret och välja ett av kommandona på undermenyn Sortera: Skicka längst bak, Skicka bakåt, Flytta längst fram, Flytta framåt. Alla fyra åtgärderna har även vanliga tangentbordskommandon: Ctrl+Minus, Alt+Minus, Ctrl+Plus och Alt+Plus.
Ett annat sätt att ändra ordning på lager, som kan vara bekvämare för titlar med flera överlappande lager, är att använda lagerlistan.
Ta bort ett lager genom att markera kontrollramen eller markera lagret i lagerlistan och sedan trycka på Delete. Alternativt kan du använda snabbmenykommandot Radera lager. Om lagret är ett textlager i textredigeringsläge, gäller kommandot Radera (och Delete-tangenten) bara texten i lagret, inte själva lagret.