pinnacle-studio > Redigera > Panelen Redigeraren
Panelen Redigeraren
Panelen Redigeraren, som du kommer åt från fliken Redigera, delar ett utrymme med fliken Bibliotek.
På panelen Redigeraren har du kontroll över den media eller tillgång som är markerad i tidslinjen, både globalt och med nyckelbilder, utan att du behöver lämna fliken Redigera.
I tidslinjen markerar du de media du vill arbeta med, och sedan öppnar du panelen Redigerare för att visa egenskaper eller andra inställningar.
Om du till exempel väljer ett klipp med en effekt som använts i tidslinjen, kan du se klippets egenskaper.
Egenskaper är det aktiva avsnittet för de media som markerats i tidslinjen.
Om du vill se inställningarna för den effekt som använts för klippet klickar du på Effekt längs överkanten av panelen Redigeraren.
Du kan inte bara redigera alla effekter och korrigeringar som använts för det markerade klippet, utan även lägga till en effekt eller korrigering på det markerade klippet direkt från panelen Redigeraren.
Effekt är det aktiva avsnittet för den tillgång som markerats i tidslinjen. Nyckelruteområdet visas till höger med en indikator. I det här exemplet används inga nyckelrutor, så området är tomt. Om det inte finns några nyckelrutor används ändringar av egenskaperna till vänster på hela klippet.
Om du vill applicera en enhetlig inställning för ett helt media eller tillgång justerar du inställningarna (inga aktiva nyckelrutor).