Navigatorn
Hela skalan av tillgångar i Biblioteket ordnas i ett mappträd, vars struktur och generella användning liknar filsystemverktyg som Utforskaren i Windows. När du markerar en plats i tillgångsträdet visas mappnamnet i rubriken på den aktiva platsfliken, och dess innehåll visas i bläddraren intill.
 
När du håller muspekaren över navigeringsfältet (till vänster) i panelen Bibliotek öppnas listan med kategorier i tillgångsträdet.