pinnacle-studio > Redigera > Projektets tidslinje
Projektets tidslinje
Tidslinjen är där du skapar din film genom att lägga till video-, foto- och ljudtillgångar från biblioteket. Du redigerar och trimmar dessa kärnmedia och livar upp dem med övergångar, effekter och andra förbättringar.
* Grunder för tidslinjen
Tidslinjen består av flera spår, så många du behöver, i en vertikal stapel. Spår längre upp i stapeln positioneras mot början vid visning och dess ogenomskinliga delar skymmer spåren under.
Den grundläggande handlingen när du skapar en film är att dra en tillgång från biblioteket till ett spår på tidslinjen, där det kallas ett klipp. Med lite övning kan du snabbt göra en grovredigering av en film bara genom att lägga till medietillgångar på deras ungefärliga position i tidslinjen.
Till vänster om tidslinjen finns spårtitlar med flera kontroller per spår: låsknapp, spårnamn och övervakningsknappar för spårets video och ljud.
Spårtitel: Till vänster om varje spår finns ett titelområde som ger åtkomst till funktioner som att inaktivera video- eller ljudövervakning av spåret.
Standardspåret: Ett spår är markerat med en ljusare bakgrundsfärg och även med en orange list till vänster om spårtiteln. Detta är standardspåret. Det har en speciell roll i vissa redigeringsprocesser. Exempelvis används det som målspår när du klistrar in ett objekt. Klicka var som helst i titeln för att göra ett annat spår till standardspår
Din aktuella position på tidslinjen motsvarar den videoruta som visas i panelen Spelaren. Den aktuella positionen anges med en vertikal röd linje, med ett indikatorhandtag längst ned som du kan dra i. En annan vertikal linje markerar samma position i panelen Redigeraren (i nyckelramsområdet).
* Tidslinjenavigatorn
Utrymmet precis under verktygsfältet kan upptas av antingen Tidslinjenavigatorn eller Storyboarden, eller ingendera. Verktygsväljaren för Tidslinjenavigatorn ligger nära den vänstra kanten av tidslinjens verktygsfält. Den har en lista där du kan välja vilket verktyg du vill visa i det området.
Tidslinjenavigatorn är en hjälppanel för navigering som kan visas eller döljas genom att klicka på dess ikon i verktygsväljaren för Tidslinjenavigering nära den vänstra kanten av tidslinjens verktygsfält.
Bandet i full bredd visas precis nedanför verktygsfältet. Här får du ett fågelperspektiv över hela projektet i förminskad skala. De fälten som representerar klipp i Tidslinjenavigatorn har samma färger som på tidslinjen, förutom att den list som representerar det markerade klippet är orange. Genom att klicka i Tidslinjenavigatorn kan du snabbt komma till alla platser på tidslinjen.
En del av Navigatorn, som anger den aktuella positionen (vertikal linje, vänster) och det genomskinliga visningsfönstret som du kan dra till olika platser.
Den grå rektangel som omger en del av Tidslinjenavigatorn, visningsfönstret, anger det avsnitt i din film som visas på tidslinjespåret.
För att ändra vilken del av filmen som visas, klickar du och drar horisontellt innanför visningsfönstret. Tidslinjen rullar parallellt när du drar. Eftersom positionen på din tidslinje inte ändras kan detta medföra att indikatorn inte syns.
* Storyboard
Att sammanställa en film kan innebära att hantera ett stort antal bilder och videoklipp, samt bestämma var titlar, montage och annat ska placeras. I storyboarden visas klipp för ett spår i filmen som en sekvens av ikoner, så att du får en översikt över vad som finns med och var det ligger. För att välja vilket spår som ska visas i storyboarden använder du länkknappen i spårrubriken.
Foton, video, ljud, projekt, mallar och titlar i Biblioteket kan läggas till i filmen genom att dra och släppa dem på storyboarden. När de väl ligger där kan de organiseras om eller tas bort, efter behov.
Olika typer av klipp motsvaras av olika färger i storyboarden. Foton och videor har exempelvis en blå ram och projekt har en grå ram. Precis som i tidslinjen visas klipp med effekter med en magentafärgad rand överst och klipp med korrigeringar med en grön rand. En färgad rand kopplar storyboardikonen till positionen för dess klipp på tidslinjen. En lucka i tidslinjen visas som en lucka i storyboarden. När du blir mer bekant med färgkodningen hjälper den dig att snabbt se strukturen på filmen.
Storyboarden visar en sekvens av ikoner som motsvarar innehållet i ett spår. Effekter (magenta) och korrigeringar (gröna) markeras på ikonens övre kant, medan klippets längd visas längst ner.
Utrymmet precis nedanför verktygsfältet där storyboarden visas används även av Navigatorn (och i Skivredigeraren av Menylistan). Vilka verktyg som visas styrs av valet navigeringsverktyg nära vänster kant i tidslinjens verktygsfält.
* Navigera i storyboarden
För att bläddra till en del av storyboarden som inte syns ska du föra musen över storyboarden tills pekaren blir en handsymbol. Klicka på vänster musknapp och dra storyboarden. Om du drar musen snabbt och släpper musknappen fortsätter storyboarden att bläddra lite till, som när du sveper.
Du kan även föra markören över storyboarden och använda mushjulet för att bläddra, eller använda pilarna i storyboardens ändar.
* Redigera med storyboarden
Även om den mesta redigeringen äger rum på tidslinjens spår har även storyboarden vissa redigeringsmöjligheter. Exempelvis kan effekter läggas till direkt i ett klipp på storyboarden genom att dra och släppa effekten på klippet. Klippets snabbmeny har samma uppsättning kommandon här som i tidslinjen. Redigering som görs i storyboarden syns direkt i tidslinjen, och vice versa.
Lägga till klipp: Foton, video, ljudklipp, projekt, mallar och titlar kan enkelt läggas till i projektet genom att dra dem från Biblioteket till storyboarden. En infogningslinje visas för att markera var det nya klippet kommer att placeras. Du kan välja flera klipp och lägga till alla på en gång
Infoga eller byta ut klipp: Om du infogar material mellan klipp som redan finns i storyboarden ska du dra det nya klippet så att det överlappar den högra sidan på klipp som det ska in efter. När infogningslinjen visas och ett utrymme öppnas upp släpper du det nya klippet i det tomma utrymmet.
Byt ut ett klipp genom att dra ett nytt klipp och släppa det ovanpå det som ska ersättas. Infogningslinjen visas och det gamla klippet markeras för att ange rätt placering. Det nya klippet måste vara av samma typ som det gamla. Ett videoklipp kan t.ex. inte ersättas med ett foto eller ett ljudklipp.
Markera klipp: För att välja ett klipp klickar du på dess ikon. En orange ram visas runt klippet för att ange att det är markerat. Tidslinjens markör hoppar till början av det valda klippet och ett anslutningsband med färger länkar storyboardklippet med tidslinjens motsvarighet. Om positionen på tidslinjen för det valda klippet inte visas på skärmen kommer det att bli synligt.
Du kan välja flera klipp med tangenterna Skift och Ctrl enligt Windows-konventionerna.
Sortera om klipp: Du plockar upp ett klipp och flyttar det genom att klicka på så att det markeras och sedan dra det till dess nya plats. Vid behov kommer storyboarden att bläddra tills du når önskad position.
* Zoomnivå för tidslinjen
Dra eller klicka horisontellt i tidslinjalen längst ned på tidslinjen, eller dra i visningsfönstrets sidor, för att ändra zoomnivån för tidslinjen. Fördelen med den första metoden är att den alltid lämnar skärmpositionen för startmarkören orörd, vilket kan göra det lättare att orientera sig efter zoomningen.
Använd plus- och minusknapparna direkt till höger om Navigatorn för att ändra zoomning för Navigatorn.
Om du dubbelklickar på visningsfönstret justeras zoomen både i Navigatorn och på tidslinjen så att hela filmen passar i filmredigerarens fönster.
* Ändra storlek på paneler
Höjden på tidslinjepanelen, samt de relativa proportionerna för panelen Biblioteket/Redigeraren och panelen Spelaren, kan justeras med storlekshandtaget i form av ett omvänt T i mitten på skärmen.
* Ändra storlek på spår
För att justera höjden på enskilda tidslinjespår tar du tag i och justerar avgränsningslinjerna mellan spårtitlarna till vänster. Om den vertikala storleken på alla spår överstiger tillgängligt visningsområde, kan du välja vilka spår som ska visas med hjälp av rullningslisten till höger.
Ställ in storyboardens höjd (när den är synlig) genom att dra den horisontella avgränsaren vertikalt längs med storyboardens nedre kant.