pinnacle-studio > Redigera > Titelredigerararna, ScoreFitter, berättarröst
Titelredigerararna, ScoreFitter, berättarröst
Med dessa fyra funktioner lägger du till nya klipp som inte stöds av någon bibliotekstillgång på tidslinjen. Istället skapas de från inställningar och andra åtgärder du gör under redigering.
När redigeringen är klar kommer både titlar och ScoreFitter-klipp att skickas till standardspåret på tidslinjen via funktionen Skicka till tidslinje, medan berättarröstklipp istället kommer att skickas till det speciella berättarröstspåret. Mer information finns i Titlar, ScoreFitter-bakgrundsmusik och Verktyget Berättarröst.