pinnacle-studio > Titlar > Rörliga titlar
Rörliga titlar
Du kan använda inställningarna på sidan Rörelse i Titelpanelen för att ange position för din text. Genom att lägga till nyckelrutor kan du lägga till noga kontrollerade rörelser för att ändra textens position över tid, inklusive rotation, lutning och snurrning.
För varje lager i titeln kan du välja att använda rörelse för enskilda rader, ord eller bokstäver i titeln.
Äldre förinställningar
Sidan Äldre förinställningar innehåller också rörelsealternativ i form av förinställda animeringar. Förinställningarna innehåller till exempel skrivmaskinseffekter och rullande eller studsande text. Rörelserna är uppdelade i tre klasser:
Ingångsrörelse: En ingångsrörelse styr hur titellagret kommer in – det vill säga när det första gången visas i titeln vid körning.
Emfasrörelse: En emfasrörelse håller publikens fokus på innehållet i ett lager genom att tillföra något som fångar uppmärksamheten under visningstiden på skärmen.
Utgångsrörelse: En utgångsrörelse tar bort titellagret från scenen igen och avslutar dess uppspelningstid.
Varje lager kan innehålla högst en rörelse av varje typ.
Obs! Förinställda Ingångsrörelser och Utgångsrörelser finns ofta som matchande par om du vill ha en konsekvent effekt.
* Lägga till rörelse till en titel
1 I tidslinjen dubbelklickar du på den titel du vill redigera.
2 I Titelpanelen klickar du på fliken Rörelse så att du är säker på att sidan Text är aktiv.
3 Välj ett lager i listan Lager.
4 Om du väljer ett textlager väljer du det element du vill påverka genom att klicka på någon av följande knappar:
Lager
Rad
Ord
Bokstav
5 Om du har flera enheter av det element du väljer (till exempel Bokstav) klickar du på det specifika objekt du vill redigera i textfältet.
6 Ange de inställningar du vill ha för Position, Rotation, Axel, Skala, och Ogenomskinlighet, och lägg till nyckelrutor i området Nyckelruta vid de tidskodspositioner du vill ha.
* Lägga till rörelse med Äldre förinställningar
1 I tidslinjen dubbelklickar du på den titel du vill redigera.
2 I Titelpanelen klickar du på fliken Äldre förinställningar.
3 Välj ett lager i listan Lager.
4 I området Ingångsrörelse klickar du på Välj förinställning.
5 Håll muspekaren över miniatyrbilderna för att förhandsgranska rörelsen i Spelarpanelen.
6 Klicka för att använda förinställningen.
7 Upprepa steg 5 och 6 för Emfasrörelse och Utgångsrörelse.
8 Du kan använda tidslinjens område för förinställningar för att justera varaktigheten för varje rörelseeffekt i klippet samt rörelseeffekternas sammanlagda varaktighet.
Om du vill ta bort en rörelse som används med hjälp av en äldre förinställning går du till tidslinjens område för förinställningar (till vänster om förhandsgranskningen), högerklickar och väljer Rörelser. På undermenyn väljer du den rörelse du vill ta bort.