pinnacle-studio > Titlar > Titelpanelens komponenter
Titelpanelens komponenter
Titelpanelens olika områden: 1. Sidflikarna i Titelpanelen (Titel, Text, Rörelse, Äldre förinställningar) 2. Lagerområde, 3. Inställningsområde, 4. Nyckelruteområde, 5: Spelarpanel med förhandsgranskning av titeln
Dessa är huvudområdena i Titelpanelen, med nummer enligt bilden ovan:
1 Titelpanelen har flikar för fyra sidor: Titel, Text, Rörelse och Äldre förinställningar.
Sidan Titel innehåller grundläggande kontroller för att skapa, spara, läsa in och varaktighet.
Sidan Text är standardsidan och innehåller de flesta kontrollerna för textredigering.
På sidan Rörelse kan du ange rörelseegenskaper för hela titellagret eller för enskilda rader, ord eller bokstäver.
På sidan Äldre förinställningar kan du välja förinställda rörelser för titlar. Dessa innefattar några klassiska stilar för titlarnas Ingångsrörelse, Emfasrörelse och Utgångsrörelse.
2 Området Lager innehåller en lista med lager i titeln. Lager kan vara textbaserade eller formbaserade (vektorformer eller importerade bilder eller videoklipp). Området Lager är tillgängligt för sidorna Text och Rörelse samt sidan Äldre förinställningar. Varje grafik- eller textelement utgör ett lager i titeln, som är en stapel av sådana lager. De ogenomskinliga delarna i varje lager döljer lagren under. Det understa lagret kan enbart dölja bakgrunden. Att bygga upp en bil av olika lager kallas ”compositing”. Informationen i varje lager är uppbyggd separat och sätts samman när bilden är klar, vilket gör det möjligt att återgå till kompositionen och lägga till nya lager samt att korrigera, ändra ordningsföljden på, ta bort eller ersätta befintliga lager.
3 Området Inställningar innehåller inställningarna Text, Stil, Bakgrund och Stereoskopisk. För sidan Rörelse innehåller det alla rörelseinställningar. Textinställningar styr stilen och storleken för titlar, Stilinställningar styr konfigurationen av ytor, kanter och skuggor för titeltexten och Bakgrundsinställningar gäller för bakgrundslager för titlar.
4 I området Nyckelrutor kan du ange och visa nyckelrutor för egenskaper som har stöd för nyckelrutor. Du kan till exempel använda nyckelrutor för att bestämma rörelser. Mer information om nyckelrutor finns i Använda nyckelrutor.
5 Spelarpanelen kan du förhandsgranska titlar och använda viss interaktiv redigering.